lärare dating app

kan vi hjälpa eleverna att träna upp sin läsmuskel både i skolan och hemma? Jag önskar naturligtvis att vi hade 59 behöriga lärare här på skolan, men jag är glad för att vi ändå har så många erfarna och så många som som gör ett bra jobb, säger Ingeborg Wendefors. Detta läsår är över.000 lärare i grundskolan mellan 60 och.

Tio procent av lärarna i grundskolan är mellan 60 och. Des sutom är en stor andel av de unga lärarna obehöriga. Det visar statistik från. Lärarnas Riksförbund (LR) det akademiska förbundet för behöriga lärare o ch studie- och yrkesvägledare.

Forskning säger att man behöver läsa cirka 43 kilometer text för att bli en god läsare. Men det gör också att de redan pressade lärarna får ytterligare en arbetsuppgift. Läraren och ämnesspanaren Maria Björsell har massor av tips på hur vi hjälper eleverna att bli lustläsare. Vilka delar är svårast för en utan utbildning? Lika långt som ett marathon. Jag hoppas att det ordnas fler snabbvägar in i yrket, säger Ingeborg Wendefors. Då krävs det att eleverna inte bara läser i klassrummet, utan även hemma. Nu finns alla tätortens barn i årskurs 4-6 på Gullviveskolan. Men vi har många lärare här med lång erfarenhet, som varit här i många. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning, säger Johanna Jaara-Åstrand. Hur motiverar vi våra elever att läsa hemma? På skolan arbetar 59 lärare det här läsåret.

Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med att fler ska få rätt stöd i tid måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. De fungerar som mentorer åt de obehöriga och hjälper till med sådant som är svårt. Han har jobbat på skolan i ett år och säger att han skulle känna sig vilsen utan sina mentorer. Här finns mycket kompetens och många, som med en kort insats skulle kunna bli behöriga.