evangeliet hall dejtingsajt

Sublimis Deus mot rasdiskriminering (1537 men situationen påverkades inte nämnvärt för det. Nu 70 år senare finns det omkring 330 katolska stift (de apostoliska vikariaten oräknade) och 61 ärkestift fördelade på 34 biskopskonferenser. I Alexandria förkunnar Arius sin lära att Kristus inte är Gud i samma mening som Fadern.

I Rom organiserar Marcella ett kvinnokloster där man ägnar sig åt sjuka och fattiga samt åt studiet av Bibeln på grundspråken. Vi får se om han lyckades bättre än Stefan Löfven gjorde i Vita huset. Inte minst de många katolska högskolorna ser detta som en viktig uppgift. Gudstjänstlivet har hittills utvecklats inom två huvudområden: församlingsgudstjänsten och den monastiska tidebönen (klostergudstjänsten). De lär ha friköpt c:a 900 000 slavar från araberna i Spanien och Nordafrika.